Vytisknout
Kategorie: Blog
Zobrazení: 4249

Rehabilitace oltáře v kapli sv. Anny     reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010358

 

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. Výzvy Kulturní dědictví , a to v rámci 2. výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou 1,3 mil. Kč. Projekt bude realizován do konce roku 2020.

Předmětem projektu je obnova vybrané části tvořící součást kulturní památky premonstrátský klášter Nová Říše. V rámci realizace projektu dojde k restaurování oltáře v kapli sv. Anny, toto představuje hlavní aktivitu projektu. Druhá aktivita projektu řeší zkvalitnění zabezpečení kláštera, a to prostřednictvím systému centrálního klíče, kterým budou vybaveny vybrané dveře a vrata. Realizované aktivity pomohou ke zvýšení atraktivity klášter a ke zvýšení jeho návštěvnosti.