Vytisknout
Kategorie: Blog
Zobrazení: 4464

Certifikace FSC

Licenční kód: FSC - C145671

Majetek spravovaný Střediskem lesní výroby je od 10.3.2020 do 30.1.2024 certifikovaný FSC v rámci skupinového certifikátu.

V rámci majetku se nachází celkem 118,30 ha lesů spadajících pod některý ze stupňů ochrany – maloplošná chráněná území, prvky ÚSES, lesy ochranné, zejména PHO I. a PHO II.