Vytisknout
Kategorie: Blog
Zobrazení: 5044

Středisko lesní výroby Kanonie premonstrátů v Nové Říši:

- Spravuje lesy v majetku Kanonie premonstrátů v Nové Říši.

- Poskytuje služby v těžební a pěstební činnosti ostatním vlastníkům lesa.

- Zajišťuje výkon funkce Odborného lesního hospodáře drobným vlastníkům lesa.

- Zajišťuje prodej palivového dříví.