Vytisknout

Obnova premonstrátského kláštera v Nové Říši     reg.č.CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004603

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 52. Výzvy Revitalizace vybraných památek II.
Předpokládané celkové náklady projektu jsou 20 mil. Kč. Projekt bude realizován do konce měsíce září 2021.

Předmětem projektu je obnova vybraných částí novoříšského premonstrátského kláštera, který je uveden na Indikativním seznamu NKP. Obnova kláštera bude spočívat jak ve fyzické stavební obnově, tak ve funkční obnově. Realizovaný projekt zpřístupní návštěvníkům nově Křížovou chodbu a klášterní zahrady. Díky projektu dojde ke zkvalitnění stávajících expozic kláštera. Součástí projektu je také restaurování kostelních varhan a vybraných obrazů.