Vytisknout
Kategorie: Aktuálně z kanonie
Zobrazení: 1293

Milí farníci naší kanonie,

jelikož se v posledních dnech vidíme velmi málo, chci vás ujistit, že na vás ve svých modlitbách a zvláště při slavení mší svatých pamatujeme. Protože čas se ani v této zvláštní době nezastavil, přiblížily se svátky Všech svatých a Dušiček. V těchto dnech je možné získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Papež František s ohledem na zhoršenou situaci ohledně pandemie koronaviru umožnil získat plnomocné odpustky i v jiných dnech v měsíci listopadu.

 

Obvyklé podmínky k získání odpustků:

1. ve dnech získání odpustků vykonat svatou zpověď (možnost přijetí svátosti popsány níže);

2. přijetí svatého přijímání;

3. modlitba na úmysl svatého otce.

 

Odpustky získávané návštěvou hřbitova, které jsou obvykle spojeny se dny 1. - 8. listopadu, je možné kromě těchto dní získat také v osmi libovolných dnech, které nemusí následovat bezprostředně za sebou. Věřící si může vybrat 8 dní v měsíci listopadu. 

Podmínkou je kromě obvyklých podmínek návštěva hřbitova a modlitba (stačí jen vnitřní) za všechny zemřelé.

 

Odpustky získávané návštěvou kostela, které jsou spojeny se Vzpomínkou na věrné zemřelé 2. listopadu, může být přenesen na přecházející nebo následující neděli a nebo na kterýkoli den v měsíci listopadu, podle toho, jak si to sám věřící určí. 

Podmínkou je kromě obvyklých podmínek návštěva kostela nebo kaple a tam modlitba Otče náš Věřím v Boha.

 

Zároveň platí, že lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi vzácné), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

 

Svátost smíření v našich farnostech

Při zachování platných nařízení vlády o volném pohybu osob a shromažďování nabízíme možnost přijmout svátost smíření a hned po ní svaté přijímání. 

Abychom zabezpečili dodržování všech opatření, prosíme, abyste se předem objednali na určený čas, abychom předešli velkému shlukování osob. 

Domluvit si čas můžete kdykoli na telefonním čísle:
+420 602 791 618
 
pro farnosti Krasonice, Nová Říše, Stará Říše.

 

Zpovídat budeme:

V pondělí 2. listopadu

v Nové Říši od 14:00 do 16:00

a ve Staré Říši od 16:30 do 18:30.

 

V úterý 3. listopadu

ve Staré Říši od 14:00 do 16:00

a v Nové Říši od 16:30 do 18:30.

 

V neděli 8. listopadu

v Krasonicích od 14:00 do 16:00.

 

Ve farnostech P. Michaela (Dlouhá Brtnice a Rozseč) se není potřeba dopředu domlouvat, ale je třeba zachovat hygienická opatření a velmi naléháme na jejich dodržování. V těchto farnostech se bude zpovídat v těchto dnech a časech:

V pondělí 2. listopadu

v Dlouhé Brtnici od 17:00 do 17:50

a v Rozseči od 18:15 do 19:00.

 

V úterý 3. listopadu

v Dlouhé Brtnici od 16:30 do 16:50.

 

Ve středu 4. listopadu

v Dlouhé Brtnici od 17:00 do 17:45.

 

Ve čtvrtek 5. listopadu

v Rozseči od 17:30 do 17:50.

 

V pátek 6. listopadu

v Rozseči od 18:00 do 18:45.

 

V jiné dny je možné si domluvit čas přijetí svátostí po telefonické domluvě stejným způsobem. 

Zároveň tak nemocné navštíví kněz po telefonické domluvě. 

Při naléhavých případech, když potřebujete zaopatřit nemocné svatým přijímáním a svátostí pomazání nemocných, nečekejte a volejte co nejdříve, aby jim byla svátost zprostředkována co nejdříve.

 

Pro tyto dny je to určité řešení situace, protože nikdo neví, jak dlouho budou současná opatření platit. 

Pokud můžete, sledujte přímé přenosy bohoslužeb a duchovně se spojte. Společně prosme Pána, aby zastavil šíření pandemie a modleme se za sebe navzájem. 

 

Ze srdce vám žehná

váš opat Marian