Vytisknout
Kategorie: Blog
Zobrazení: 2860

Milí přátelé,

srdečně vás zveme ke slavení primiční bohoslužby v neděli 3. července 2022 v Nové Říši.

Zde najdete organizační pokyny.

 

Program

13,45-14,50 - příležitost ke svátosti smíření v kostele

14,10 - odchod od kostela k domu primicianta

14,25 - modlitba růžence v kostele

14,30 - obřady u domu a průvod

14,55 - Veni Creator Spiritus v kostele

15,00 - primiční mše svatá

po mši svaté - pohoštění před kostelem pro všechny 

cca 20 minut po mši - udělování individuálního novokněžského požehnání v kostele

 

Mapka 

Kromě parkovišť a jednosměrky na náměstí je možno parkovat i v areálu kláštera (vjezd z ul. Staroříšská)

Vchod do kláštera (oblékání kněží, jáhnů a ministrantů)

Rodný dům primicianta (průvod vyjde z domu ve 14.30)

Kostel sv. Petra a Pavla (místo primiční mše svaté)

Pohoštění po mši svaté před kostelem

 

Příjezd a parkování

Prosíme o včasný příjezd. Parkování bude umožněno na volných parkovacích místech na náměstí a po levé straně jednosměrky na náměstí. V případě zaplnění parkovacích míst na náměstí, prosím, parkujte v přilehlých ulicích za předpokladu, že necháte volný průjezd. Neparkujte podél ulice Březinova a na náměstí mimo vyznačená parkoviště (kromě jednosměrky). Tudy půjde průvod.

 

Účast kněží, řeholníků a řeholnic

Formulář primiční mše svaté bude "O Božím milosrdenství". Kněží si ke koncelebraci proto s sebou vezmou albu a bílou štolu. Stejně tak jáhni.

Kněží, jáhni a ministranti se budou chystat v klášteře. 

Řeholníci a řeholnice, kteří se primice zúčastní, budou mít v kostele vyhrazené místo k sezení.

 

Průvod z domu primicianta

Ve 14:30 vyjde průvod z domu primicianta (Březinova 248). 

Z kláštera k domu primicianta se vyjde nejpozději ve 14:10 (ministranti, kněží, jáhni,...). 

Do průvodu zveme také hasiče, krojované i družičky a mládence.

Pokud někdo z kněží, jáhnů, hasičů, krojovaných, družiček nebo mládenců nebude moci jít v průvodu ze zdravotních, časových nebo jiných důvodů, připojí se k průvodu před kostelem.

 

Po mši svaté

Jste všichni srdečně zváni na pohoštění, které bude připravené na prostranství před kostelem. 

Po mši svaté se budou kněží, jáhni, ministranti, krojovaní, družičky a mládenci fotografovat s primiciantem v klášteře.

Přibližně 20 minut po skončení mše svaté bude novokněz udělovat individuální novokněžské požehnání v kostele.

 

Formulář účasti

  

 

Těším se na setkání s vámi. Zároveň se těším na společné slavení primiční mše svaté.

Štěpán Jirka Novák