Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 7712

Historie farnosti

Ke stavbě kaple v této obci došlo na konci 13. století, která byla zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků. Tuto stavbu si vyžádal příliv horníků, kteří těžili stříbro v blízkosti obce. Roku 1444 došlo na přestavbu z kaple na kostel, který byl zasvěcen sv. Václavu. Kostel byl obcí opraven roku 1844 a došlo k jeho rozšíření - byly zřízeny oratoře nad sakristiemi a přistavěny věže. 

Historicky byla obec přifařena k Pavlovu. Pro vzdálenost od Pavlova a v zimních měsících špatnou dostupnost měli věřící v Dlouhé Brtnici zájem na zřízení vlastní farnosti. Roku 1870 se vydala deputace několika brtnických radních a starosty se žádostí o zřízení farnosti k novoříšskému opatu Václavu Krátkému. Ten jim vyhověl a po dostavbě fary a hřbitova ji dne 16. prosince 1872 obsadil novoříšským řeholníkem Cyrilem Žídkem. K této farnosti nejsou přifařeny další žádné obce. 

 

Faráři v Dlouhé Brtnici