Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 6966

Šaratice

První zmínka o obci pochází z roku 1209. Duchovní správa v Šaraticích je doložena již v roce 1270. Farnost spadala pod patronát zábrdovických premonstrátů, z jejichž řad pocházeli také šaratičtí duchovní. Posledním farářem-zábrdovickým řeholníkem byl Chrysostom Lavička, který zemřel roku 1800. Na místě původního kostela ze 17. století byl v letech 1902–1903 vystavěn nový kostel svatého Mikuláše.

 

 

  

Vážany nad Litavou

O duchovní správě ve Vážanech je první písemná zmínka z roku 1287. Kostel byl vystavěn v románském stylu ve 13. století, obnoven byl v roce 1651, poslední velká oprava se uskutečnila v roce 1909.

Ještě ve 13. století náležely k vážanské farnosti Hrušky, ale tato obec později připadla ke Křenovicím. Od roku 1622 do roku 1658 patřily Vážany pod duchovní správu ve Slavkově. Od roku 1658 se staly součástí šaratické farnosti.

Samostatná farnost ve Vážanech byla obnovena roku 1911, prvním farářem se zde stal dosavadní šaratický kaplan P. Maxmilián Horák.

Kobeřice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1283, kdy ves již existovala a byl v ní farní kostel. [1] V interiéru kostela se nachází freska Panny Marie Ochranitelky, pravděpodobně z přelomu 13.–14. století.

Po vzniku Československa v obci vypukly náboženské vášně, spojené se vznikem československé církve husitské.[1] Ta zde má rovněž svůj sbor. V roce 1970 se v obci konal tajný pastorální synod skryté církve pod vedením jejího tajného biskupa Felixe Maria Davídka.