Print
Category: Blog
Hits: 2677

Středisko lesní výroby Kanonie premonstrátů v Nové Říši:

- Spravuje lesy v majetku Kanonie premonstrátů v Nové Říši.

- Poskytuje služby v těžební a pěstební činnosti ostatním vlastníkům lesa.

- Zajišťuje výkon funkce Odborného lesního hospodáře drobným vlastníkům lesa.

- Zajišťuje prodej palivového dříví.

 

  

  

 

 

 

Kontakty:

Vedoucí střediska/odbyt Ing. Ladislav Řežab 725 117 770 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Zástupce vedoucího/revírník  Ing. Marek Zichala 778 702 758 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Účetní Ing. Helena Martínková 778 702 756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       
Lesní úsek Olšany   Petr Lojda 778 702 759 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lesní úsek Markvartice Jiří Anděl 775 892 455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       
Technik/expedient Petr Lojda 778 702 759 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.